MARK PARTOUNS SOLISTENCONCOURS

Op zondag 14 april 2019 organiseren harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Instrumentalverein
Karken vanaf 10.00 uur in Oos Heem te Koningsbosch het Mark Partouns Solistenconcours 2019.

Aan dit solistenconcours, dat wordt opgedragen aan de in 2017 overleden dirigent van beide
verenigingen, Mark Partouns, nemen 23 individuele muzikanten en 11 groepen deel.
Onder deskundige jury van Fer Koolen wordt in de volgende divisies gestreden om de winst als ook
voor de algehele winnaar van het concours. De algehele winnaar van het concours mag na afloop de
wisselbeker in ontvangst nemen.

Afdeling instroom muzikanten die pas sinds januari 2019 lessen volgen, 3e divisie muzikanten die 1
tot 1,5 jaar les hebben maar nog niet in het bezit zijn van een diploma, 2 e divisie muzikanten die in
het bezit zijn van het A-diploma en 1 e divisie muzikanten die het A en B-diploma of meer bezitten.
De muzikanten worden indien gewenst begeleid door Agnes van Dijk op piano.

Beleefd uitnodigend harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Instrumentalverein Karken.