POTGRONDACTIE 16 MAART 2019

Op zaterdag 16 maart houdt harmonie St. Cecilia de jaarlijkse potgrondactie.
Vanaf 11.00 uur bieden de leden van de harmonie u potgrond aan van het kwaliteitsmerk DCM.
De potgrond is verpakt in zakken van 40 liter en kost € 4,95.
Als u interesse heeft kunt dit voor 13 maart 2019 kenbaar maken via het bij de huis aan huisfolder
gevoegde bestelformulier. U kunt dit formulier inleveren bij Veronique Heijmans, Haverterstraat 71
of Arno Knoops, Prinsenbaan 142.Telefonisch kunt u de bestelling plaatsen na 18.00 uur bij Trenette
Vincken 0475-552007 of via mail veroniqueheijmans@ziggo.nl.
Op de dag zelf kunt u ook potgrond verkrijgen.

Alvast bedankt voor de bestelling, met muzikale groeten.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch