Rabobank Clubsupport

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op harmonie St. Cecilia Koningsbosch. Met de Rabobank ClubSupport hebben we het fantastische bedrag vanvan € 861,16 binnen gehaald. We zullen dit bedrag aanwenden om ook in de toekomst klaarte staan bij activiteiten in de gemeenschap Koningsbosch. Tevens een woord van dank aan de Rabobank, die deze actie organiseert.