In Memoriam Mark Partouns

Onderstaand het door voorzitter Lei Jutten tijdens de uitvaart van dirigent Mark Partouns uitgesproken In Memoriam.

In 1994 is Mark op 22 jarige leeftijd gestart als dirigent bij harmonie St. Cecilia Koningsbosch.
Hij was toen nog niet afgestudeerd aan het conservatorium.
Mark heeft direct een nieuwe basis voor de vereniging gelegd.
Ondanks zijn jonge leeftijd nam Mark destijds direct de regie in handen. Niet alleen voor wat betreft
het korps maar ook richting het bestuur en al snel ontpopte hij zich als een echte leider.
Met name door zijn goede inlevingsvermogen wist Mark al snel een brug te vormen en een sterke
band op te bouwen met de jonge aanstormende muzikanten maar ook met de gevestigde orde.

Hij bleek een echter verbinder.

Mark bleek een echte familie-man te zijn, bij spellen-circuits voor de jeugdige leden was hij dan ook
de eerste die plaats nam in de kruiwagen.
Mark wist altijd te zorgen voor de juiste, bij de vereniging passende muziekstukken waardoor er
tijdens concerten sprake was van een perfecte mix, waartoe steevast een ouverture en een
pasodoble behoorden.

Zijn keuze was altijd een beleidsmatige keuze.

Onder Mark heeft de vereniging grote successen behaald. Te denken valt aan het behalen van het
Limburgs kampioenschap in 1996 tijdens het bondsconcours in Venlo in de toenmalige eerste
afdeling met promotie naar de afdeling uitmuntend.

Dit succes werd alleen maar completer toen in 1997 in Drunen de rode wimpel behaald werd.
Ook in 2000 werd de Limburgse titel in de wacht gesleept. Tijdens het daaraan gekoppelde
Nederlands kampioenschap in 2001 werd de blauwe wimpel niet gehaald. Wel een score van 325
punten, het hoogste puntenaantal sinds de oprichting van harmonie St. Cecilia in 1921 en het
predicaat “Lof der jury”.

Noemenswaardig is ook de deelname aan het bondsconcours in Roermond in 2004 waar we samen
met soliste Margriet Schlössels een schitterende uitvoering mochten verzorgen van Pie Jesu.
De laatste jaren liet Mark vooral blijken dat het grote belang voor de vereniging in de jeugd zat. Voor
de jeugd wilde hij alles opofferen. Het besluit werd dan ook genomen de nadruk op de jeugd te
leggen en niet meer op deelname aan concoursen, waarbij noodgedwongen veel inhuurkrachten
benaderd zouden moeten worden. Het was een keuze die uitvoerig met bestuur en muzikanten
gecommuniceerd werd.

Door het netwerken van Mark slaagden we er herhaaldelijk in om concerten te kunnen organiseren
met zeer vooraanstaande musici en zangers.
Onvergetelijk waren de concerten die we samen hebben mogen verzorgen met Marcel Reijans,
Frommermann, Suzan Seegers, Wil Brouwers en Gerwine Saelmans.
In het afgelopen jaar toen Mark al ziek was, was hij initiatiefnemer voor een reünie-concert in
verband met het 95-jarig bestaansfeest met onder andere Pamela en Evelyn Heuvelmans en Jo
Brouwers.

De gezamenlijke concerten met de plaatselijke koren en buitendorpse verenigingen, als mede de
nauwe band die sinds zijn start als dirigent van harmonie St. Cecilia Koningsbosch bestaat met
Instrumentalverein Karken hebben altijd zijn bijzondere aandacht gehad.
In vriendschappen moet je blijven investeren was zijn devies.

Mark je hebt steeds de regie in handen gehad. Het laatste concert dat we samen met jou hebben
mogen verzorgen was in juli in Karken. Samen met Instrumentalverein Karken tijdens de Offentiche
Probe, als afsluiting voor de vakantie. Achteraf bleek dit een afsluiting van een tijdperk te zijn.
Het eerste concert dat we vandaag noodgedwongen zonder jou moeten verzorgen is weer
gezamenlijk met Instrumentalverein Karken.

Beiden verenigingen heb je ongelofelijk veel gegeven en op beide verenigingen heb je een
gigantisch stempel gedrukt.

Je was onze dirigent, onze regisseur en onze vriend.
Mark we zullen je blijven herinneren als een gedreven en motiverende dirigent, als een deskundig
musicus en pedagoog, maar bovenal als een groot mens.

Enkele muzikanten, bestuursleden en leden van harmonie St. Cecilia waar je in de afgelopen 23 jaar
mee werkte zijn je voor gegaan. Mocht je ze treffen groet ze en maak samen met hun “Hemelse
Muziek”.

Mark bedankt voor alles, rust zacht. We zullen je missen.