20170528 – serenade Lies Moors

Gisteren hebben we na de repetitie een serenade gebracht bij Lies Moors.

Tijdens de traditionele jaarlijkse barbecue van voetbalvereniging Conventus ’03, ter afsluiting van het voetbalseizoen is Lies Moors niet alleen tot erelid van de vereniging benoemd, maar is zij tevens door loco-burgemeester Jac Dijcks koninklijk onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Lies krijgt de welverdiende onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat zij heeft verricht en nog stééds verricht. Van 1998 tot 2003 was zij in diverse functies actief voor voetbalvereniging Juliana K (Koningsbosch). Daar ging zij mee door toen Juliana K in 2003 fuseerde met MHD (Maria Hoop) tot Conventus ’03. Lies was een van de grondleggers van de fusievereniging toen zij bestuurslid was. Daarnaast was zij lid van de activiteitencommissie en leidster van het damesteam. De vers gedecoreerde is nog steeds zeer actief binnen Conventus ’03. Zo verzorgt zij al sinds 1988 de was, draait ze volop kantinediensten en is ze lid van de Maandagmorgengroep. Naast al haar werkzaamheden voor onze voetbalvereniging is zij ook al sedert 1977 actief voor de parochiekerk van Koningsbosch.

Namens bestuur en leden van Harmonie St. Cecilia van harte gefeliciteerd!

28 mei 2017 – Lies Moors