Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Roermond-Echt introduceert de Rabobank Clubkas Campagne. Een bedrag van € 125.000 wordt ter beschikking gesteld aan het verenigingsleven. In de stemperiode van 4 tot en met 15 oktober 2016 kunnen leden van de Rabobank vijf stemmen uit brengen op verenigingen waarvan zij vinden dat ze een gedeelte van het ter beschikking gestelde bedrag dienen t e ontvangen. Op een vereniging mogen maximaal twee stemmen worden uit gebracht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website rabo.nl/roermond-echt/rcc.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch zal deelnemen aan deze actie. De hieruit ontvangen gelden zullen worden aan gewend om de kinderen van de basisschool enthousiast te maken voor muziek. Reeds verschillende jaren organiseren we in samenwerking met basisschool het Keuningshöfke en Myouthic het project Allemaal Blaasmuziek. In een later stadium als de kinderen gekozen hebben een instrument te leren bespelen verzorgt de vereniging niet alleen een gedeelte van de opleiding maar voorziet de kinderen ook van instrumenten.

We verzoeken de leden van de Rabobank dan ook vriendelijk een of meerdere stemmen uit te brengen op Harmonie St. Cecilia Koningsbosch. Langs deze weg bedanken we u nu reeds voor de stemmen op ons uit gebracht, maar vragen u bij het stemmen ook te denken aan de overige deelnemende plaatselijke verenigingen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en leden van Harmonie St. Cecilia – Koningsbosch