RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE, HARMONIE ST. CECILIA KONINGBOSCH.

In de periode tussen 10 en 23 mei 2017 kunnen leden van de Rabobank ook dit jaar vijf stemmen uitbrengen op verenigingen die deelnemen aan de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. Na ontvangst van de unieke stemcode mogen maximaal twee van de vijf stemmen op dezelfde vereniging worden uit gebracht.
Harmonie St. Cecilia Koningsbosch doet ook dit jaar mee aan deze campagne. De bijdrage die hiermee verkregen wordt zal worden aangewend voor de muzikale ontwikkeling van de jeugd van Koningsbosch. Jaarlijks organiseren we in samenwerking met basisschool het Keuningshöfke en Myouthic het project Allemaal Blaasmuziek. Tijdens dit project maken de leerlingen van de basisschool kennis met muziek in een aantal lessen op school. Tijdens een gezamenlijke afsluiting met harmonie St. Cecilia tonen de kinderen hun eerste ervaringen op muzikaal gebied.
De afsluiting van Allemaal Blaasmuziek 2017 zal plaats vinden op zondag 10 december 2017.
Als de kinderen vervolgens besluiten na een blokfluitopleiding deel te willen uitmaken van harmonie St. Cecilia kunnen ze toe treden tot de jeugdgroep. Onder leiding van Frank Cuijpers, Ton Nelissen en Sacha Klijn repeteren de leden van de jeugdgroep wekelijks in Oos Heem. Behalve bij de concerten van harmonie St. Cecilia Koningsbosch is de jeugdgroep, die op dit moment uit 17 leden bestaat, actief tijdens de opening van de jaarlijkse kermis, de intocht van Sinterklaas en het feest van Sint Maarten. Ook verzorgt de jeugdgroep de voorstellingsmis van de communicanten en optredens tijdens het Octaaf van Schilberg en jaarlijks in verzorgingstehuis De Eghte. Om niet alleen muzikaal bezig te zijn maar ook te zorgen voor voldoende ontspanning organiseren we voor de jeugdgroep jaarlijks een muzikaal jeugdkamp dat afgesloten wordt met deelname aan een internationaal jeugdtreffen waar de jeugd van Koningsbosch met jeugdgroepen uit de ons omringende landen muziek maken.
Leden van de Rabobank laat de jeugd van Koningsbosch ook in de toekomst muziek maken en actief aanwezig zijn bij vele plaatselijke evenementen en steun hun door uw stemmen uit te brengen op harmonie St. Cecilia Koningsbosch bij de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.
Bij voorbaat dank,

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch.