Kinderen maken kennis met muziek 2014 – 2015

subsidie

Met subsidie van het Huis voor de Kunsten Limburg, de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Provincie Limburg was het mogelijk om in 2015 het project ” Kinderen maken kennis met Muziek” vorm te geven. De jeugdspeelgroep van Harmonie St. Cecilia Koningsbosch heeft in het kader van dit project onder andere kunnen deelnemen aan “Allemaal Blaasmuziek’, een jeugdkamp in Birgelen (Dld), het Internationale Jeugdconcert in Karken (Dld), de Octaaf van Schilberg te Pey, en de “Jeugd Play Inn” in St. Joost. Het geheel is afgesloten met een succesvolle Kerstviering samen Basisschool ’t Keuningshöfke op 18 december in Zaal van Pol te Koningsbosch.

Wij zijn als Harmonieorkest verheugd dat we met dergelijke financiële ondersteuning de jeugdleden op een zo breed mogelijke manier kennis kunnen laten maken met het maken van muziek.

Kinderen maken kennis met Muziek

Dit zijn projecten waarbij het werven van nieuwe leden centraal staat, oftewel waarbij jonge kinderen in contact worden gebracht met muziek. Het project is een samenwerkingsverband tussen muziekvereniging, lokale basisschool of buitenschoolse opvang en professionele muziekaanbieder (een muziekschool ofwel een conservatorium geschoolde muziekdocent).