IN MEMORIAM WIM HALMANS

Afgelopen zaterdag hoorden we het droevige nieuws dat ons zeer gewaardeerd lid Wim Halmans is overleden.

Nog maar kort geleden tijdens het Cecilia-feest in november afgelopen jaar hebben we Wim mogen huldigen in verband met het feit dat hij 60 jaar muzikant was waarvan 50 jaar lid van harmonie
St. Cecilia Koningsbosch, een jubileum dat maar voor weinigen is weg gelegd.

Wim is gestart bij fanfare St. Jozef in Pey. Toen hij zijn vrouw Toos leerde kennen, dochter uit een Koningsboscher muziekfamilie, was het vanzelfsprekend dat Wim lid zou worden van de harmonie in Koningsbosch.

In de loop van de jaren heeft Wim trompet, bariton en hoorn bespeeld.
We prijzen ons zeer gelukkig dat wij vele jaren hebben mogen genieten van de muzikale capaciteiten van Wim. Niet alleen wij hebben daar gebruik van mogen maken ook De Limburgse Jagers. We konden Wim alles vragen en Wim was altijd bereid deel te nemen aan de jaarlijkse rondgang en overige activiteiten. We moesten wel rekening houden met zijn verplichtingen bij de Limburgse Jagers.

Wim was een van onze meest trouwe leden. Daarnaast een leermeester voor de overige leden.
Ik herinner me mijn eerste concert als voorzitter van de Koningsboscher harmonie in Echt. Na afloop van het concert kwam Wim naar me toe met de mededeling dat we de vlag vergeten hadden, iets wat eigenlijk niet kon, en in de ogen van Wim een doodzonde was.
Voor Wim telde protocol als vlag, discipline en kleding en daar moesten we ons aan houden.
Vandaag bij het afscheid van Wim, is de vlag op een speciale wijze aanwezig. Het rouwlint symboliseert ons verdriet om het verlies van een zeer gewaardeerd lid.

In overleg met en op verzoek van de familie is besloten vanavond tijdens deze avondwake de muziek niet te verzorgen. De harmonie zou vanavond zonder Wim niet compleet zijn.
Wel hebben we besloten met de gehele harmonie inclusief dirigent, beschermheer, erevoorzitters, ereleden en leden van het Damescomité hier aanwezig te zijn in volledig kostuum.
We weten zeker dat Wim dit van ons zou verwachten.

Toos, Yvonne en Hans, Petra en Gerard, kleinkinderen, familieleden, namens harmonie St, Cecilia wensen we jullie heel veel kracht en sterkte toe met dit grote verlies.

Wij moeten helaas afscheid nemen van een zeer gedreven en trouwe muzikant maar we zijn er van overtuigd dat de Hemelse harmonie hem met open armen zal ontvangen.

Wim dank je wel. Rust zacht.