Huldiging jubilarissen harmonie St. Cecilia Koningsbosch

Tijdens een zeer geslaagd Cecilia-feest op zaterdag 19 november 2016 in zaal van Pol heeft harmonie

St. Cecilia uit Koningsbosch haar jubilarissen gehuldigd. Nadat de jubilarissen aan de aanwezigen waren voorgesteld in de vorm van “Wie ben Ik” door “Caroline en Leontine” werden de jubilarissen gehuldigd door beschermheer Wiet Monsieur in samenwerking met de erevoorzitters Frits Janssen en Bert Hendricks en voorzitter Lei Jutten.

Lambert Hensgens 60 jaar lid van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Lambert is oud bestuurslid en thans sinds vele jaren erelid.

Wim Halmans 60 jaar muzikant waarvan 50 jaar lid van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Wim is nog steeds actief als hoornist van de vereniging.

Math Wilms 50 jaar lid harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Math heeft voorheen trompet geblazen en bespeelt thans de hoorn.

Laurie Nelissen 25 jaar lid harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Laurie bespeelt de hobo.

Arno Knoops 25 jaar bestuurslid van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Gedurende deze periode is Arno een groot gedeelte actief geweest als vicevoorzitter.

Mia Tholen

In verband met de vele verdiensten voor de vereniging en met name voor het Damescomité van harmonie St. Cecilia waarvan ze 40 jaar lid is geweest waarvan lange tijd voorzitster is Mia benoemd tot erelid van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

De jubilarissen hebben de bij hun jubileum passende insigne en oorkonde ontvangen van de LBM. Mia Tholen heeft de oorkonde van verdienste ontvangen van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

Namens harmonie St. Cecilia feliciteren we de jubilarissen en het kersverse erelid en hopen nog lang van hun inbreng in de vereniging te mogen genieten.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch.

jubilarissen-2016