JAARLIJKSE RONDGANG

Geachte inwoners van Koningsbosch, In de periode van 22 tot en met 29 augustus 2020 stond de jaarlijkse rondgang van harmonie St. Cecilia Koningsbosch gepland.Ondanks dat we als harmonie de afgelopen periode alleen uitgaven en geen inkomsten hebben gehad, hebben we rekening houdende met het Covid -19 virus het besluit moeten nemen deze rondgang geen Read more about JAARLIJKSE RONDGANG[…]