St.Cecilia feest

Op zaterdag 23 november 2019 viert harmonie St. Cecilia Koningsbosch het jaarlijkse St. Cecilia-feest in Oos Heem.Voorafgaand aan het feest zal de harmonie een viering verzorgen in de kerk vanaf 19.00 uur.We nodigen u allemaal uit deze viering bij te wonen.Harmonie St. Cecilia Koningsbosch

Rabobank Clubsupport

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op harmonie St. Cecilia Koningsbosch. Met de Rabobank ClubSupport hebben we het fantastische bedrag vanvan € 861,16 binnen gehaald. We zullen dit bedrag aanwenden om ook in de toekomst klaarte staan bij activiteiten in de gemeenschap Koningsbosch. Tevens een woord van dank aan de Rabobank, Read more about Rabobank Clubsupport[…]