RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Namens harmonie St. Cecilia Koningsbosch vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Net als het afgelopen jaar wil harmonie St. Cecilia ook dit jaar deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Ook dit jaar willen we het met de Campagne binnen te halen geld weer besteden aan de muzikale ontwikkeling voor de jeugd van Koningsbosch.

In de periode tussen 10 en 23 mei 2017 kunnen leden van de Rabobank vijf stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen. Maximaal 2 stemmen mogen op dezelfde vereniging of stichting uitgebracht worden.

Ten einde te kunnen stemmen dient de bezitter van een Rabobank rekening lid te zijn van de Rabobank. Dit lidmaatschap is niet gekoppeld aan het bezit van een rekening, maar dient apart aangevraagd te worden. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden via de website van de Rabobank voor 24 april 2017.

Klik hier om te zien hoe je lid kunt worden!

Laat uw stemmen niet verloren gaan en meld u aan als lid voor 24 april 2017 en laat de jeugd van Koningsbosch ook in de toekomst muziek blijven maken.

Vraag uw familieleden, vrienden en buren om dit eveneens te doen.

Alvast bedankt,

Namens bestuur en leden van Harmonie St. Cecilia Koningsbosch.