Overlijden Pater dr. Haye van der Meer s.j.

Pater dr. Haye van der Meer s.j. is dinsdag 5 januari in zijn huidige woonplaats Nijmegen op 94-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. De jezuïet Van der Meer werkte vele jaren in het bisdom Roermond als eerste rector van het grootseminarie Rolduc, bisschoppelijk vicaris, officiaal (hoofd van de kerkelijke rechtbank) en lid van het kathedraal kapittel. Ook gaf hij in 1993 als diocesaan administrator leiding aan het bisdom in de maanden tussen het terugtreden van bisschop Mgr. Jo Gijsen en de benoeming van Mgr. Frans Wiertz tot nieuwe bisschop.

Pater van der Meer was jaren lang geestelijk adviseur van onze Harmonie. Bij concerten was hij steevast aanwezig als bewonderaar van ons harmonieorkest. Hij benadrukte in het bijzonder de ‘harmonie’ in onze vereniging; musiceren en socialiseren.