Rabo Clubsupport

Harmonie St Cecilia Koningsbosch doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Club Support.Hiermee ondersteunt de Rabobank onder meer onze vereniging.Wij willen de jeugd enthousiast maken voor muziek met het project ‘Allemaal Blaasmuziek’ voor leerlingen van groep 3 en 4 door vakdocenten van Myouthic, met afsluitend een voorstelling waarbij zij kennismakenmet hun favoriete instrument. Read more about Rabo Clubsupport[…]

REPETITIES

De zomervakantie ligt inmiddels al weer enkele weken achter ons. Wat veel mensen nog niet weten is dat we na de zomervakantie ook ons vast repetitiemoment op de zondagochtend hebben losgelaten. Sinds enkele weken repeteren we op dinsdagavond in gemeenschapshuis Oos Heem. Uiteraard met inachtname van de richtlijnen die gelden voor blaasorkesten in het kader Read more about REPETITIES[…]

JAARLIJKSE RONDGANG (2)

In verband met het coronavirus heeft de jaarlijkse rondgang helaas geen doorgang kunnen vinden. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die harmonie St. Cecilia ondanks dit afgelasten met een bijdrage gesteund heeft. Een speciaal woord van dank aan de leden en donateurs van de Vriendenclub van harmonie St. Cecilia Koningsbosch.Ondanks het coronavirus zijn we op dit moment bezig met de organisatie van Read more about JAARLIJKSE RONDGANG (2)[…]

JAARLIJKSE RONDGANG

Geachte inwoners van Koningsbosch, In de periode van 22 tot en met 29 augustus 2020 stond de jaarlijkse rondgang van harmonie St. Cecilia Koningsbosch gepland.Ondanks dat we als harmonie de afgelopen periode alleen uitgaven en geen inkomsten hebben gehad, hebben we rekening houdende met het Covid -19 virus het besluit moeten nemen deze rondgang geen Read more about JAARLIJKSE RONDGANG[…]

POTGRONDACTIE

Huis aan huis verkoop potgrond. Het is voorjaar! Dus tijd om in de tuin te gaan werken en nieuwe planten en bloemen buiten te zetten. En dan kun je niet zonder goede potgrond. Onze harmonie verkoopt ook dit jaar weer potgrond en bezorgt dit huis-aan-huis. Wij bieden potgrond aan van het merk LEGRO. LEGRO potgrond Read more about POTGRONDACTIE[…]

St.Cecilia feest

Op zaterdag 23 november 2019 viert harmonie St. Cecilia Koningsbosch het jaarlijkse St. Cecilia-feest in Oos Heem.Voorafgaand aan het feest zal de harmonie een viering verzorgen in de kerk vanaf 19.00 uur.We nodigen u allemaal uit deze viering bij te wonen.Harmonie St. Cecilia Koningsbosch

Rabobank Clubsupport

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op harmonie St. Cecilia Koningsbosch. Met de Rabobank ClubSupport hebben we het fantastische bedrag vanvan € 861,16 binnen gehaald. We zullen dit bedrag aanwenden om ook in de toekomst klaarte staan bij activiteiten in de gemeenschap Koningsbosch. Tevens een woord van dank aan de Rabobank, Read more about Rabobank Clubsupport[…]

ROERGALMCONCERT / PAASCONCERT

Op Paasmaandag 22 april 2019 houdt harmonie St. Cecilia Koningsbosch het jaarlijkse Paasconcert vanaf 10.30 uur in Oos Heem te Koningsbosch. In verband met de uitwisseling tussen de verenigingen verenigt in de Roergalm waartoe harmonie St. Cecilia uit Koningsbosch behoort en onder andere fanfare St. Judocus uit St. Joost zullen beide verenigingen gezamenlijk een concert verzorgen.  Fanfare Read more about ROERGALMCONCERT / PAASCONCERT[…]

MARK PARTOUNS SOLISTENCONCOURS

Op zondag 14 april 2019 organiseren harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Instrumentalverein Karken vanaf 10.00 uur in Oos Heem te Koningsbosch het Mark Partouns Solistenconcours 2019. Aan dit solistenconcours, dat wordt opgedragen aan de in 2017 overleden dirigent van beide verenigingen, Mark Partouns, nemen 23 individuele muzikanten en 11 groepen deel. Onder deskundige jury van Read more about MARK PARTOUNS SOLISTENCONCOURS[…]