100 jaar Harmonie St. Cecilia Koningsbosch

Op 15 november 1921 is harmonie St. Cecilia Koningsbosch opgericht. Dit heuglijke feit wilden we als harmonie herdenken gedurende het gehele jaar 2021. 
Zo wilden we in januari een openingsconcert houden met medewerking van Instrumentalverein Karken, een vereniging waar we zeer nauwe banden mee hebben en die we jaren hebben mogen begroeten op onze oliebollenconcerten. Het traditionele Paasconcert op Paasmaandag wilden we met alle plaatselijke muziekverenigingen vorm geven. Helaas heeft Covid-19 een streep hierdoor gezet. Op dit moment is het nog maar de vraag of de in de zomer te organiseren activiteiten, waaronder een Wiesenfest met deelname van diverse blaaskapellen, doorgang kunnen vinden. Mocht dit niet aan de orde zijn zullen we deze activiteit net als de activiteiten welke gepland waren voor januari en april 2021 doorschuiven naar 2022. 

Op dit moment richten we onze pijlen, voor wat betreft het jubileumjaar, dan ook op de maand november waarin we wederom een reünieconcert / jubileumconcert willen organiseren met deelname van leden, oud leden een aantal gastmuzikanten en professionals die hun muzikale loopbaan gestart zijn bij harmonie St. Cecilia Koningsbosch.
Speciaal voor dit concert is onze dirigent Tim Verstegen bezig met een compositie over en voor harmonie St. Cecilia Koningsbosch. Deze compositie zal tijdens het  reünieconcert / jubileumconcert voor de eerste keer opgevoerd worden.

Wat kunnen we wel? 

Op zaterdag 13 maart willen we geheel coronaproof onze jaarlijkse potgrondactie houden. Op zeer korte termijn ontvangt u hierover nadere informatie.

Verder zullen we, aangezien waarschijnlijk concerten binnen vooralsnog niet aan de orde zullen zijn, zodra dit ook maar enigszins mogelijk is met muziek naar u, naar buiten treden. 

De afspraken voor ons jaarlijkse jeugdkamp in september op de locatie in Birgelen, Duitsland zijn inmiddels gemaakt.

We hopen dat iedereen gezond zal blijven en dat we weer snel als harmonie dat kunnen doen wat we graag willen, gezamenlijk muziek maken voor ons en voor u allemaal.