RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch neemt ook dit jaar deel aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Vanaf 8 mei tot en met 23 mei 2018 kunnen leden van de Rabobank vijf
stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Maximaal twee stemmen mogen op dezelfde vereniging of stichting worden
uitgebracht. De leden van de Rabobank ontvangen hiertoe voor de start van de stemperiode
en persoonlijke stemcode per post.

Wat gaan we doen met de ontvangen gelden?
We streven ernaar om zoveel mogelijk jeugd en ouderen enthousiast te maken voor muziek.
Om dat te bereiken organiseren we ieder jaar een programma voor de leerlingen van groep
3 en 4 van de basisschool. Het is een project dat wordt uitgevoerd onder deskundige leiding
van vakdocenten van Myouthic. Dit project wordt afgesloten met een voorstelling waarbij de
harmonie ondersteunend optreedt, maar waarbij de leerlingen ook nader kennis kunnen
maken met hun favoriete instrument. Mede met het geld dat is verkregen uit de Rabobank
Clubkas Campagne 2017 is het project “Allemaal Blaasmuziek” succesvol afgerond met als
gevolg dat 8 nieuwe blokfluitleerlingen in opleiding zijn. Op dit moment zijn er tevens 15
jonge muzikanten actief in de speelgroep en zijn we heel trots op het feit dat ook een aantal
ouderen in opleiding zijn om het door hun gewenste instrument te leren bespelen.
De jeugdleden en senioren zullen op korte termijn instromen in het harmonieorkest en
zullen voorzien moeten worden van nieuwe instrumenten. De aanschaf van deze
instrumenten willen wij als harmonie mede financieren met de opbrengst van de Rabobank
Clubkas Campagne 2018.

We hopen dat u harmonie St. Cecilia ook dit jaar ondersteunt en vragen u dan
ook ons uw stem te geven.

Hierdoor kunnen we ook in de toekomst onze muziek in en voor
Koningsbosch laten horen.

Bij voorbaat dank voor uw stem.

Harmonie St. Cecilia Koningsbosch