RABO CLUBSUPPORT 2021

Ook dit jaar neemt harmonie St. Cecilia Koningsbosch deel aan de RABO CLUBSUPPORT.
In de periode tussen 4 oktober en 25 oktober 2021 kunnen leden van de Rabobank drie stemmen
uitbrengen op drie verschillende verenigingen of stichtingen.
Harmonie St. Cecilia Koningsbosch streeft ernaar de jeugd enthousiast te maken voor muziek.

Dit doen we onder andere door in samenwerking met de basisschool en Myouthic activiteiten te
organiseren, zoals Allemaal Blaasmuziek en de jeugd die een opleiding volgt actief te laten
deelnemen in een jeugdgroep. In de huidige jeugdgroep zitten een aantal jonge muzikanten die op
korte termijn doorstromen naar het grote orkest. Voor deze jeugdleden willen we instrumenten
aanschaffen.


Met de bijdrage van de Rabo Clubsupport 2021 willen we deze instrumenten aanschaffen en in ons
jubileumjaar een voorspeelochtend en een jeugdweekend organiseren. Tevens hebben de
gezamenlijke harmonieën en fanfares uit de gemeente Echt – Susteren ons de Jeugd Play In, in 2022
toe gewezen.


We zouden het zeer op prijs stellen als u een van de door u te verdelen stemmen op
HARMONIE ST. CECILIA KONINGSBOSCH wilt uitbrengen en de overige stemmen op de overige
deelnemende verenigingen uit Koningsbosch.